Close

SPLIT PAYMENT

split payment

Metoda podzielonej płatności jest kolejnym rządowym sposobem na walkę z wyłudzeniami VAT. To nowe rozwiązanie, jak każda nowość w podatkach, wiąże się z krytyką i obawami ze strony przedsiębiorców. Jak się jednak okazuje, split payment może okazać się korzystny dla uczciwych podatników. Pierwszym pozytywnym sygnałem ze strony ustawodawcy jest informacja, że stosowanie podzielonej płatności będzie Czytaj więcej

Czytaj więcej