Close

Wrzesień 27, 2017

SPLIT PAYMENT

split payment

Metoda podzielonej płatności jest kolejnym rządowym sposobem na walkę z wyłudzeniami VAT. To nowe rozwiązanie, jak każda nowość w podatkach, wiąże się z krytyką i obawami ze strony przedsiębiorców. Jak się jednak okazuje, split payment może okazać się korzystny dla uczciwych podatników.

Pierwszym pozytywnym sygnałem ze strony ustawodawcy jest informacja, że stosowanie podzielonej płatności będzie całkowicie dobrowolne i fakultatywne. Ale jest więcej korzyści. Przede wszystkim zniknie problem podatku VAT, który został zapłacony kontrahentom, ale ostatecznie nie wpłynął do budżetu. Uczciwego płatnika to nie zaboli a kontroli skarbowej znacznie ułatwi to pracę. Poza pewnymi korzyściami natury logistycznej, podatnicy stosujący metodę podzielonej płatności uzyskają od państwa szereg profitów. Ustawodawca zapewnia bowiem, że żaden podatnik korzystający ze split payment nie musi obawiać się posądzenia o udział w oszustwach związanych z wyłudzaniem VATu.

Nowa procedura będzie miała charakter zabezpieczający i udowodni organom podatkowym brak udziału w nieuczciwym procederze. W razie nieświadomego udziału w transakcjach z oszustami, metoda podzielonej płatności oczyści podatnika z ewentualnych podejrzeń i uchroni przed ciągnącymi się latami sprawami w sądach. Minister Finansów zapewnił w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o VAT, że „płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności, zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców.”

Następne korzyści płynące ze stosowania split payment dotyczą uniknięcia tzw „sankcji podatkowej”, która wróciła do ustawy o podatku VAT od 2017 r. czy podwyższonych odsetek za zwłokę. Chyba najistotniejszym argumentem za stosowaniem metody podzielonej płatności jest przyśpieszenie zwrotu nadwyżki naliczonego VAT do 25 dni. Jeśli podatnik zawnioskuje o przekazanie tej nadwyżki na rachunek dedykowany mechanizmowi podzielonej płatności VAT, to organ podatkowy będzie zobowiązany do dokonania tego zwrotu w terminie 25 dni.

Bez wątpienia korzystanie z nowej metody podzielonej płatności będzie korzystne i opłacalne dla uczciwych i rzetelnych podatników, a zarazem pomoże w uszczelnianiu systemu podatkowego. Realizacja tych celów zwiększy konkurencyjność uczciwych podmiotów i wyeliminuje zagrożenia ze strony oszustów podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *