Close

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

wznowienie postepowania

Prymat prawa unijnego nad krajowym kolejny raz podkreślony Prawomocna przegrana w krajowym sądzie administracyjnym? Być może jeszcze nie jest za późno. Okazuje się, że warto śledzić orzecznictwo unijne. Można bowiem wnioskować o wznowienie postępowania, opierając się na orzeczeniu TSUE wydanym w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeśli nie jest się stroną tego postępowania. W dniu 16 Czytaj więcej

Czytaj więcej