Close

Sierpień 20, 2017

WYKREŚLENIE Z REJESTRU

rejestr podatników VAT

W skutek wzmożonej walki z oszustami podatkowymi i wyłudzeniami VAT w I połowie 2017 roku z rejestru podatników VAT wykreślono ponad 55 000 podmiotów. Organy podatkowe nie mają obowiązku zawiadamiania podatnika o wykreśleniu go z tego rejestru, a nieświadomy zmiany statusu przedsiębiorca kontynuując współpracę z kontrahentami powoduje wzrost ryzyka przy rozliczaniu podatku.

W wyniku styczniowej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług urzędy skarbowe zyskały większe możliwości w zakresie kontroli podmiotów gospodarczych. Zintensyfikowane działania urzędów doprowadziły do szczegółowej kontroli rejestru podatników VAT w celu skuteczniejszej walki z nadużyciami podatkowymi. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której nieświadomy swojego statusu przedsiębiorca zostaje poinformowany o wykreśleniu z rejestru dopiero przez swojego kontrahenta, który w trosce o własne finanse sprawdza status partnera biznesowego. Jednak przedsiębiorcy mogą w prosty sposób sami sprawdzić czy figurują w rejestrze jako czynny podatnik VAT. Ministerstwo Finansów w 2015 roku uruchomiło na Portalu Podatkowym usługę sprawdzenia statusu VAT podmiotów gospodarczych. Po wyszukaniu właściwego podmiotu pytający otrzyma stosowny komunikat na temat statusu VAT podatnika.

Co zrobić, jeśli okaże się, że kontrahent, od którego otrzymaliśmy fakturę z wykazanym podatkiem VAT – dotąd będący czynnym „VAT-owcem”– nie jest już zarejestrowany jako podatnik VAT? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odliczyć podatek naliczony z faktury wystawionej przez wykreślonego z rejestru podatników VAT kontrahenta, o ile kontrahent ten faktycznie istnieje, a faktura odzwierciedla przebieg rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Ważne, żeby nie naruszyć zasady neutralności VAT. Zwróćmy uwagę na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22.12.2010 r. w sprawie C-438/09. Trybunał potwierdził w nim, iż sam fakt braku rejestracji kontrahenta dla potrzeb VAT, w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości co do faktycznego wykonania usługi lub dostawy towaru, nie może stanowić podstawy do ograniczenia prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Brak rejestracji jednego podatnika nie może podważać przysługującego drugiemu podatnikowi prawa do odliczenia. Poza tym nie ma potrzeby sprawdzania każdej faktury od każdego kontrahenta ze względów organizacyjnych – w większych firmach byłoby to bardzo czasochłonne. Zwłaszcza, że wykreślenie – biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy – może nastąpić zupełnie nieoczekiwanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *